Kuka Mustakallio?

Antti Mustakallio 5 pieniOlen puhetaidon ja retoriikan kouluttaja. Tavoitteeni on lisätä vakuuttavan ja vaikuttavan – ja myös viihdyttävän – puheen määrää maassamme. Taitava puhuminen innostaa minua. Sitä innostusta haluan välittää eteenpäin.

Puhetaidon ohella koulutan puheiden kirjoittajia. Kirjoitan itsekin puheita.

Sen lisäksi että koulutan yrityksiä ja yhteisöjä ja sparraan yksittäisiä puhujia, järjestän vuosittain tiimini kanssa Retoriikan kesäkoulun, vaikuttamistaitojen ammattilaisseminaarin.

Kommentoin puheisiin ja esiintymiseen liittyviä kysymyksiä eri tiedotusvälineissä.

Koulutukseltani olen teologi. Olen toiminut useamman vuoden Helsingin yliopistossa tutkijana ja opettajana. Tuolloin perehdyin klassiseen retoriikkaan ja sosiaalipykologiseen vaikuttamistutkimukseen. Olen myös toiminut Helsingin piispan teologisena sihteerinä.

Olen European Speechwriter Network -verkoston jäsen.

ESN logo